B kategorijos kursai:

Lengvieji automobiliai, kurių masė ne didesnė kaip 3,5 t.Kursų metu mokoma teorijos ir praktinio vairavimo. Praktinio vairavimo pamokos vyksta mokinių pasirinktu laiku. Už kursus galima mokėti dalimis. Vairuoti B kategorijos transporto priemones gali mokytis ne mažiau nei 17 metų turintys asmenys.

A, A1, A2 kategorijos kursai:

A kategorija – tai motociklai be galios apribojimų. Ne jaunesni kaip 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų. Teorinis ir praktinis (10 privalomų važiavimų) mokymas. Kursų trukmė - iki 5 savaičių.

A1-Motociklai, kurių variklių darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3 ir galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW. Vairuoti šios kategorijos transporto priemones gali mokytis asmenys turintys 16 metų.

A2- Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės. Vairuoti šios kategorijos transporto priemones gali mokytis asmenys turintys 18 metų.


C ir D kategorijos kursai:

C kategorija - tai krovininiai automobiliai, kurių masė didesnė kaip 3,5t. Teorinis ir praktinis mokymas. Kursų trukmė - iki 5 savaičių. Vairuoti gali ne jaunesni kaip 21 metų asmenys.

D kategorija - autobusai skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos. Teorinis ir praktinis mokymas. Kursų trukmė - iki 5 savaičių. Vairuoti gali ne jaunesni kaip 24 metų asmenys.

C+CE kategorija - tai krovininiai automobiliai, kurių masė didesnė kaip 3,5 tonos ir priekaba virš 750 kg prie C kategorijos transporto priemonių. Teorinis ir praktinis mokymas. Kursų trukmė iki 5 savaičių. Vairuoti gali ne jaunesni kaip 21 metų asmenys.


PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PERIODINIAI KURSAI:

Turintiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą išduotą iki 2009 m. rugsėjo 10 d. arba D1, D1E, D, DE kategorijų pažymėjimą išduotą iki 2008 m. rugsėjo 10 d. Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais, iki 2013 m. rugsėjo 10 d. visi autobusų vairuotojai, ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. visi krovininių automobilių vairuotojai privalo atnaujinti žinias išklausę specialius kursus (kursų trukmė – 35 valandos) ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Atvykstant į profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymus su savimi turėti:
• Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
• Vairuotojo pažymėjimą;
• Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas.
Mokymų trukmė – 35 valandos (1 savaitė).


Vairuotojų papildomo mokymo kursai:

Papildomą vairuotojų mokymą turi atlikti pradedantieji vairuotojai, pažeidę Kelių eismo taisyklių, reikalavimą(-us), Papildomą vairuotojų mokymą turi atlikti ir motorinių transporto priemonių vairuotojai, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

Atvykstant reikalingi dokumentai:
• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
• vairuotojo pažymėjimas (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą(-us), už kurį(-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti). 

© ‌

Ventensis